Rapport från Naturskyddsföreningen föreslår köttskatt

image268203x

Vår växande köttkonsumtion kommer allt oftare upp på agendan, inte bara som en hälsofara eller något moraliskt tvivelaktigt, men även som en miljöbov. Allt fler, både företrädare från miljörörelsen, forskare och politiker höjer sina röster för en minskad köttproduktion. Ändå ökar den, med undantag från en mindre nedgång 2015. Totalt sett konsumerade svenskarna 47 % mer kött per person och år 2013 jämfört med 1990.

Animalieindustrin står för 15-18 % av de totala utsläppen av växthusgaser och då är inte andra miljöskador såsom övergödning, markförstöring, vattenåtgång och avskogning inräknade. Jämför det med den totala transportsektorn, som totalt står för 13 % av växthusutsläppen. Detta är emellertid ingenting nytt. Exempelvis så föreslog Jordbruksverket i sin rapport ”Hållbar köttkonsumtion – vad är det? ” (2013) en koldioxidskatt på kött, och i rapporten ”Livestock Long Shadow” (2006) påtalade FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation köttindustrins negativa inverkan på klimat och miljö.

I den uppmärksammade dokumentären ”Cowspiracy: The Sustainability Secret” (2014) lägger skaparna fokus på animalieindustrins enorma miljöpåverkan samtidigt som frågan undviks av majoriteten av västvärldens miljöorganisationer, eftersom den uppfattas kontroversiell. Det faktum gör att vi välkomnar den nyligen släppta rapporten från Naturskyddaföreningen ”Det subventionerade köttet – Finansiera ekosystemtjänster i jordbruket meden klimatavgift på kött” än varmare.

I rapporten presenterar Naturskyddsföreningen den subventionerade animalieindustrin och den ökade köttkonsumtionen som massiva marknadsmisslyckanden. Priset på ett livsmedel speglar inte den miljöförstöring som produktionen av den orsakar, varför marknaden inte ensam borde få styra prissättningen på varor. Naturskyddsföreningen menar att de negativa externa effekterna behöver prissättas efter principen att förorenaren (köttkonsumenten) betalar. Det skulle enligt organisationen innebära en prishöjning på 20-25 kronor per kilo kött. Naturskyddsföreningen föreslår att intäkterna skulle återföras till jordbruket för att finansiera betalning av de ekosystemtjänster som sektorn är beroende av.

Fi är för idén om en köttskatt som tar hänsyn till livsmedlets verkliga och totala produktionskostnad, men kan fortfarande se det problematiska i skatter som inte är inkomstbaserade då livsmedlet blir relativt sätt dyrare för låginkomsttagare än för dem med hög lön. En köttskatt kan även bli problematiskt i det hänseendet att det riskerar leda till en ökad konsumtion av livsmedel med stor annan miljöpåverkan än växthusgasutsläpp eller sämre djurvälfärd, en varning som även Naturskyddsföreningen flaggar för i sin rapport.

Naturskyddsföreningens rapport är viktig i många avseenden. Inte bara för att den kommer från en av Sveriges största och mest väl ansedda miljöorganisationer med stort förtroende från allmänheten, utan även för att den tar upp en fråga som de flesta andra miljöorganisationer räds och erkänner den som akut och omöjlig att ignorera. Det är därför synd att rapporten inte tar upp andra aspekter av animalieproduktionen såsom övergödning, användning av vattenresurser avskogning och markförstöring. Rapporten är relativt tunn med tanke på ämnets komplexitet, vilket gör att den missar ett flertal viktiga punkter. Samtidigt gör det den mer lättillgänglig vilket kan leda till att den kan få större spridning.

Rapporten representerar ett problem som är akut men som samtidigt är lättare att lösa än att exempelvis byta energikälla eller stoppa feladresserade subventioner. Byt ut köttet på din tallrik mot baljväxter, rotfrukter och tofu och du har på ett enkelt och effektivt sätt reducerat ditt ekologiska fotavtryck betydligt.

Annonser
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s